Papilio | Counseling en coaching
16864
page-template-default,page,page-id-16864,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Counseling en coaching

Psychosociale counseling/coaching voor volwassenen:

Elk persoon is uniek en beleeft zijn situatie op zijn eigen unieke manier. Jijzelf bent ervaringsdeskundige van jouw wereld. Aandachtig, geduldig en zonder oordelen wordt er geluisterd naar wat voor jou van betekenis is. Door samen zorgzaam nabij te zijn bij jouw beleving, zullen nieuwe inzichten ontstaan. Je vindt een houvast en kompas in jezelf met een stevige verankering tot gevolg.

Elke (jong)volwassene kan met heel uiteenlopende thema’s bij ons terecht: verdriet, schaamte, boosheid, eenzaamheid, energie, stress, relatie, opvoeding, zingeving, identiteit en meer.

 

Auticoaching voor jongeren en volwassenen:

De inhoud van elke begeleiding is afhankelijk van de vragen, noden en mogelijkheden. Aan
de hand van sterktes wordt er samen naar oplossingen voor deze noden gezocht. Tijdens de eerste twee sessies maken we kennis en zullen we de prioriteiten bepalen waar we in de begeleiding op
inzetten. Daarna gaan we aan de slag en spreken we op regelmatige basis af. De gesprekken worden visueel ondersteund en op regelmatige basis evalueren we de vooropgestelde prioriteiten en de stappen die we al gezet hebben.

 

Concreet kan het in de sessies over volgende thema’s gaan:

 

 Begrijpen en verwerken van de diagnose
 Inzicht in autisme
 Aanleren van dagelijkse vaardigheden
 Werken aan sociale vaardigheden
 Leren plannen en organiseren
 Conflicten/ problemen begrijpen en leren oplossen
 Gevoelens en gedachten uiten
 Omgaan met prikkels
 Omgaan met eenzaamheid
 Piekergedachten verminderen
 Omgaan met druk/ stress/ rust leren vinden

 Administratie en financiën in orde houden
 Vrije tijd organiseren
 School/ dagbesteding/ werk/ thuis
 Relaties aangaan en onderhouden
 …

Bij wie kan je daarvoor terecht:

mezelf copy 2

ANKE GORIS

Counselor / coach volwassenen Cliëntgerichte, experiëntiële counseling
green-gradient-designify

0474/47 64 91

ELLY JANSSENS

Psychologe volwassenen
foto Katelijne 4 copy

0494/38 55 81

KATELIJNE EECKELOO

Auticoach voor jongeren en volwassenen
MAATREGELEN AANGAANDE HET CORONAVIRUS16 maart 2020

Beste cliënteel,
Voorlopig kunnen alle geplande gesprekken blijven doorgaan in de praktijk. Wij willen jullie wel informeren over de volgende maatregelen die het team van Papilio in acht nemen:
·      Indien u zich ziek voelt (hoesten, kortademigheid, koorts,...), verwittig tijdig uw therapeute of diëtiste en verzet de afspraak naar een later moment. Uiteraard zullen voor een annulering geen kosten worden aangerekend, ook wanneer de annulatie last-minute gebeurt.
·      Behoud de nodige afstand tot uw therapeute of diëtiste.
·      We willen u ook vragen een goede handhygiëne in acht te nemen alvorens op gesprek te komen. Ontsmet de handen bij het binnenkomen (gel wachtzaal en elke gespreksruimte). U kan uw handen eveneens wassen met zeep in het toilet van de praktijk.
·      Wacht bij voorkeur in uw wagen en niet in de wachtzaal. Elk teamlid van Papilio zal de wachttijden zoveel mogelijk trachten te beperken.

Alvast bedankt voor de goede opvolging en een goede gezondheid gewenst!

Team Papilio